195120 Keskussekoitin (termostaattinen sekoitusventtiili, turvasekoittaja) 122 l/min, Δ2 bar

Category:

Kuvaus

Termostaattiventtiili, virtaama 122 l/min Δ2 bar
Keskussekoitin DN25 (termostaattinen sekoitusventtiili, turvasekoittaja)

LATAA: asennusohje

LIITÄNNÄT: G1-1/4” M, valinnainen sarja, joka sisältää kaksi G1” M-sovitinta takaiskuventtiileillä tuloaukoissa.
SAAPUVAN KUUMAN JA KYMÄN VEDEN PAINE: Optimaalinen 2 bar / Minimi 1,5 bar / Maksimi 8 bar
SAAPUVAN KUUMAN VEDEN LÄMPÖTILA: Optimaalinen 50-70 ºC (maksimi 100 ºC)
SAAPUVAN KYLMÄN VEDEN LÄMPÖTILA: Optimaalinen 5-10 ºC (maksimi 23 ºC)

TOIMINTA:
Venttiili sekoittaa kylmää ja kuumaa vettä tuottaakseen haaleaa vettä 20 ºC – 43 ºC (säädettävä), vähintään 122 l/min 2 baarilla.
Jos kuuman veden syöttö katkeaa, sisäinen kylmän veden ohitus syöttää kylmää vettä hätälaitteistoon, vähintään 105 lpm 2 baarilla.
Jos kylmän veden syöttö katkeaa, kuuma vesi suljetaan käyttäjän vahingoittumisen estämiseksi.

Hätä- ja silmäsuihkujen veden lämmönsäätöön – estääkseen thermoshokin käyttötilanteessa.
> Lämpötilaa voidaan säätää lämpötila-alueella 20 – 43 ºC. Toivottu lämpötila asetetaan sekoittimen päällä olevalla säätöruuvilla.
> Jos kylmän veden tulo jostain syystä lakkaa, sekoitin katkaisee automaattisesti kuuman veden syötön.
> Jos kuuman veden tulo lakkaa, kylmän veden virtaus jatkuu muuttumattomana.

 

——————————
Thermostatic valve 122 lpm at Δ2 bar

SUPPLY CONDITIONS
CONNECTIONS: G1-1/4” M, with optional kit including two G1” M adapters with check valves on inlets.
HOT AND COLD WATER SUPPLY PRESSURE: Optimum 2 bar / Minimum 1.5 bar / Maximum 8 bar
HOT WATER SUPPLY TEMPERATURE: Optimum 50-70ºC (Maximum 100ºC)
COLD WATER SUPPLY TEMPERATURE: Optimum 5-10ºC (Maximum 23ºC)
PERFORMANCE
The valve mixes cold and hot water to deliver tepid water from 20ºC to 43ºC (adjustable), minimum of 122 lpm at 2 bar.
On failure of hot water supply, internal cold water by-pass delivers cold water to the emergency fixture, minimum of 105 lpm at 2 bar.
On failure of cold water supply, hot water is shut down to prevent any damage on the user.