1. Hätä- ja silmäsuihku-yhdistelmät

.

Seuraavissa malleissa hätä- ja silmäsuihkut yhdistyvät yhteen laitteeseen käytettäväksi ulkotiloissa ja sisätiloissa,
mikä minimoi tarvittavan tilan ja käyttää yhtä vedenottoputkea molemmille laitteille.
.