4. Hätäsuihkut jalkaritilällä ja säiliöllä

.

Puhdistussuihkun toiminta on täysin automaattinen, kun henkilö astuu jalkaritilälle. Jäännösvesi poistuu automaattisella tyhjennysventtiilin kautta.
.