190108 Hätäsuihkuventtiili G1 “

Kuvaus

Hätäsuihkuventtiili G1 “

Venttiili hätäsuihkulle:
– Alhaisen vääntömomentin venttiili, joka on suunniteltu käytettäväksi hätätilanteissa / hätäsuihkuissa, koska se ei tukkeudu eikä se juutu kiinni jopa pitkään käyttämättömänä olemisen jälkeen.
– Venttiilissä on veden virtaussäädin 110 l / min, joka antaa riittävän virtauksen hätälaitteille kaikilla painealueilla.
YHTEET: Sisäkierteet ISO 228 G1 “
VEDEN TULOPAINE: Suositeltava 2 bar / min. 1,5 bar / maks. 8 baaria

Täysporausventtiili 1 “

******

Shower valve G1″

Valve for Showers:
– Low torque valve designed to be used in emergency situations, since it do not become obstructed nor do it stick up after long periods of inactivity.
– The valve incorporates a water flow regulator at 110 l/min that allows to supply an adequate flow for the Emergency Equipment in all pressure range.
CONNECTIONS: Female threads ISO 228 G1″
WATER INLET PRESSURE: Recommended 2 bar / Min. 1.5 bar / Max. 8 bar

Full bore valve 1″